Bedrijfsprofiel


Concept Engineers levert innovatieve maatwerkoplossingen voor het sorteren van uw producten. U krijgt van ons constante kwaliteit, betrouwbaarheid en een optimale service.

 

Voedsel speelt een essentiële rol in ons dagelijkse leven. Toch staat de consument er zelden bij stil hoe dat voedsel op hun bord terecht komt. Anderzijds stelt men wel steeds stringentere eisen aan levensmiddelen. Terecht vertrouwt men daarbij blindelings op voedselproducenten. Concept Engineers is met haar optische sorteermachines letterlijk het wakende oog voor de continuïteit in de kwaliteit van ons voedsel.

 

Voortdurende prijsdruk aan het einde van de keten zorgt voor een toenemende focus op schaal en volume. Zo creëert men steeds nieuwe uitdagingen als het gaat om innovatie. De consument eist de hoogste kwaliteit tegen de laagste prijs. Om aan de vraag van de consument te kunnen voldoen, vindt er een schaalvergroting plaats bij de producenten.

 

De focus op efficiency en lage kosten in productie en verwerking vraagt om investeringen in nieuwe technologie. Technologie is niet alleen belangrijk om voeding op een hoger niveau te brengen. Het is een essentiële factor in de strijd om voedselveiligheid en zekerheid. Concept Engineers kan in deze behoeftes voorzien doormiddel van de door haar ontwikkelde optische sorteermachines en aan- en afvoersystemen.

 

Moderne ICT speelt een steeds belangrijkere rol. Daarom kunnen de machines van Concept Engineers volledig geïntegreerd worden in het netwerk van de producent. Ook kan door middel van remote beheer het aantal service bezoeken geminimaliseerd en de werking van de machine geoptimaliseerd worden.

 

Zo versterken de machines van Concept Engineers uw concurrentiepositie. De markt tendeert naar de meest efficiënte bedrijven, die een onderscheidend product kunnen bieden. Concept Engineers is graag een partner in dit proces.
In alle gevallen waarin wij optreden als aanbieder of leverancier, zijn op onze offertes, op opdrachten aan ons en op met ons gesloten overeenkomsten de METAALUNIEVOORWAARDEN van toepassing, zoals deze luiden volgens de hier te downloaden tekst. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de griffie van de rechtbank Rotterdam.

 
 
 Bezoekadres
Hoppenkuil 12
5626 DD  Eindhoven
Nederland
Postadres
Postbus 2252
5500 BG  Veldhoven
Nederland
Telefoon
Algemeen +31 (0)40 235 4760
Service +31 (0)40 235 4765
Fax +31 (0)40 235 4769
E-mail
info@conceptengineers.nl
service@conceptengineers.nl
sales@conceptengineers.nl © 2017 Concept Engineers BV :: optical sorting solutions. Alle rechten voorbehouden.